• עוסק מורשה מס׳ 328815873 “אוניקס בוקס ישראל” הפועל מטעם חברת BOOX – ONYX INTERNATIONAL INCׁׂ ׂׂובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאי להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת לספק ללקוח את המידע והשירותים
    המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מירביים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • בלחיצה על כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק מידע  על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.

  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

  • באם חפצך בהסרת פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה נא צור קשר בטלפון: 0772231122 או בכתובת הדוא”ל: info@onyxboox.co.il

    קניין רוחני

  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה BOOX IL.